RE/MAX Permanentia

Předkupní právo

Co je předkupní právo a koho se týká?

Předkupní právo znamená právo každého spoluvlastníka nemovitosti (označován též jako „předkupník“) požadovat nabídnutí věci ke koupi za stejných podmínek, za kterých prodávající zamýšlí nemovitost prodat zájemci o nemovitost (označován též jako „koupěchtivý“). Předkupní právo tak z pohledu prodávajícího spočívá v povinnosti nabídnout nemovitost ke koupi předkupníkovi za týchž podmínek, za kterých ji chce koupěchtivému prodat, a to před převodem nemovitosti na koupěchtivého.

Předkupní právo se tak může týkat různých situací například:

  • Spoluvlastnictví na pozemku, bytu, rodinném domě nebo jakékoli jiné nemovitosti
  • Když prodáváme nemovitost, která leží na pozemku jiného vlastníka (to se netýká jednotek v bytovém domě)

Předkupní právo je celkově složitější problematika, kterou musí při konkrétním prodeji posoudit advokát a navrhnout náležité kroky, protože v zákoně průběžně dochází ke změnám.